OilUnion.Lt - Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija - Lietuvoje veikiančių degalinių audito rezultatai  
Asociacija
 Apie asociaciją
 Kontaktai
 Pranešimai
Draugiškos aplinkai degalinės
 Apie projektą
 Audituotos degalinės
 Projekto konferencija
   


Administravimas
 
Apie Projektą
 Informacija apie įgyvendinamą projektą
 Konferencija "Draugiška aplinkai degalinė bei socialiai atsakingo verslo iniciatyvos"
 Duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius ir jų kitimą
 Informacija apie kenksmingus garus, išsiskiriančius degalinėse bei naftos produktų terminaluose
 Specialistų komentarai
 Informacija apie esamas bei diegiamas technologijas, įgalinančias ženkliai sumažinti nuostolius dėl garavimo benzino paskirstymo sistemoje bei šių technologijų įdiegimo būtinybę Lietuvos degalinėse
 Lietuvoje veikiančių degalinių audito rezultatai
 Lietuvoje veikiančių degalinių, kurioms suteiktas ženklas "Draugiška aplinkai degalinė" sąrašai
 Degalinių skelbiamos naujienos, susijusios su investicijomis bei veiksmais aplinkosaugos srityje
 Užsienio šalių patirtis bei naujienų apžvalga
Lietuvoje veikiančių degalinių audito rezultatai
Artimiausiu metu, degalų vartotojai galės sužinoti apie atitinkamose degalinėse įdiegtus aplinką ir vartotojų sveikatą tausojančius įrenginius ir procesus. Šiuo metu Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija įgyvendindama projektą “Visuomenės informavimo programos „Siekime mažiausios taršos degalinėse“ parengimas ir įgyvendinimas, skatinant Lietuvos gyventojų aplinkosauginį švietimą“, kurį bendrai remia Lietuvos Respublika ir Europos Sąjungos struktūriniai fondai, pristato šalies degalų vartotojams ,,Draugiškos aplinkai degalinės“ ženklą.

,,Draugiškų aplinkai degalinių“ tikslas supažindinti visuomenę su lakiųjų organinių junginių, išsiskiriančių kiekviename vidaus degimo variklių degalų laikymo ir paskirstymo proceso etape, keliamu pavojumi žmogaus sveikatai, augmenijai bei aplinkai; informuoti vartotojus apie degalinėse įdiegtus taršą mažinančius įrenginius bei jų ekologinę naudą; diegti taršą degalinėse mažinančius įrenginius, taip valdant lakiųjų organinių junginių išsiskyrimą į orą; pristatyti vartotojams ekologinių degalinių tinklo narius, sukuriant specialaus dizaino plakatus/lipdukus ir iškabinant juos degalinėse. Visos norinčios programoje dalyvauti degalinės bus sertifikuojamos komisijos sudarytos iš šiuo procesu suinteresuotų ministerijų, mokslo įstaigų bei visuomeninių organizacijų atstovų. Degalinės atitinkančios ,,Draugiškai aplinkai degalinei“  keliamus aplinkosauginius kriterijus, kurie savo ruožtu atitiks Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančius aplinkosauginius reikalavimus keliamus mažmeninės naftos produktų sektoriaus dalyviams bus pažymėtos specialiu programos dalyvio ženklu, o šių degalinių klientams bus teikiama informacinė dalomoji medžiaga apie šalies mastu degalinėse įgyvendinamus aplinkosauginius reikalavimus.

      © 2021 Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: E-Business Solutions