OilUnion.Lt - Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija - Duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius ir jų kitimą  
Asociacija
 Apie asociaciją
 Kontaktai
 Pranešimai
Draugiškos aplinkai degalinės
 Apie projektą
 Audituotos degalinės
 Projekto konferencija
   


Administravimas
 
Apie Projektą
 Informacija apie įgyvendinamą projektą
 Konferencija "Draugiška aplinkai degalinė bei socialiai atsakingo verslo iniciatyvos"
 Duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius ir jų kitimą
 Informacija apie kenksmingus garus, išsiskiriančius degalinėse bei naftos produktų terminaluose
 Specialistų komentarai
 Informacija apie esamas bei diegiamas technologijas, įgalinančias ženkliai sumažinti nuostolius dėl garavimo benzino paskirstymo sistemoje bei šių technologijų įdiegimo būtinybę Lietuvos degalinėse
 Lietuvoje veikiančių degalinių audito rezultatai
 Lietuvoje veikiančių degalinių, kurioms suteiktas ženklas "Draugiška aplinkai degalinė" sąrašai
 Degalinių skelbiamos naujienos, susijusios su investicijomis bei veiksmais aplinkosaugos srityje
 Užsienio šalių patirtis bei naujienų apžvalga
Duomenų bazė apie kenksmingų garų, išsiskiriančių degalinėse bei naftos produktų terminaluose papildant degalus, kiekius ir jų kitimą

Šioje duomenų bazėje pateikiami duomenys apie lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką emisijas. Duomenų bazė pradėta kaupti atsižvelgiant į ES ir Lietuvos teisės aktų reikalavimus. Šių teisės aktų įgyvendinimas neatsiejamas nuo tikslo gyventi mažiau užterštoje aplinkoje.

ES direktyva 94/63/EC  bei LR aplinkos apsaugos normatyvinis dokumentas LAND 35 -2000, į kurį perkeltos minėtos direktyvos nuostatos, yra skirtos mažinti aplinkos teršimą iš benzino išsiskiriančiais lakiaisiais organiniais junginiais perpilant ir transportuojant benziną.

Pateiktoje duomenų bazėje galima susipažinti su lakiųjų organinių junginių emisijomis šalies rajonuose ir miestuose. Duomenys pateikti remiantis lakiųjų organinių junginių išmetamų  į atmosferą saugant ir paskirstant naftą ir naftos produktus, kiekio įvertinimo metodika LAND 31 – 2007/M – 11 parengta Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros ir organinės chemijos katedros pagal Vokietijoje, Olandijoje, Belgijoje taikomus apskaičiavimo metodinius nurodymus, kurių dauguma siejasi su JAV naftos instituto (API) parengtais standartais API 2517, API 2518, API 2519 normatyvinėmis publikacijomis ir JAV aplinkos apsaugos agentūros norminiais dokumentais ir rekomendacijomis.


      © 2021 Lietuvos naftos produktų prekybos įmonių asociacija. Visos teisės saugomos. Sprendimas: E-Business Solutions